Dit is de oude versie van Komputeko. Het zal nog enige tijd bruikbaar blijven. Ga naar https://komputeko.net/ om de nieuwe versie te gebruiken.

Komputeko-boeken

Eerste uitgave

Het eerste Komputeko-boekje werd voorgesteld tijdens een bijeenkomst van Esperantojournalisten in Vilnius in 2008. Het omvatte 7.500 vertalingen van Amerikaans-Engelse computerwoorden naar het Esperanto.

Mauro La Torre, in der tijd lid van de Akademio de Esperanto, was de belangrijkste proeflezer van de eerste uitgave. Cindy McKee, Bertilo Wennergren, Paul Peeraerts en Lode Van de Velde hebben ook veel geholpen.

Uitgeverij Espero, Partizánske, 2008, A5-formaat, 92 pagina's, ISBN 978-80-969533-9-4. De uitgave van 2008 downloaden (pdf-bestand).

Tweede uitgave

De tweede uitgave van het Komputeko-boekje is verschenen in april 2012 en voorgesteld tijdens een Open Dag van de Wereld Esperantobond in Rotterdam. Het omvatte 7.800 trefwoorden en 500 aanvullingen en aanpassingen. Er werd een beeldwoordenboekje aan toegevoegd evenals een lijst met veelgebruikte computerwoorden in meerdere talen.

Edmund Grimley Evans, lid van de Akademio de Esperanto en verantwoordelijke voor de computertemen van het woordenboek Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (uitgave 2002), heeft veel opmerkingen gegeven over de eerste uitgave en zo geholpen om de tweede uitgave aanzienlijk te verbeteren.

Marek Blahuš heeft o.a. geholpen om een lijst samen te stellen met veelgebruikte computerwoorden.

Uitgeverij Espero, Partizánske, 2012, A5-formaat, 124 pagina's, ISBN 978-80-89366-14-9 De uitgave van 2012 downloaden (pdf-bestand).
Waar koop ik deze boeken?

Een papieren versie van deze boeken is o.a. te koop bij de boekendienst van UEA, via de webwinkel van de Vlaamse Esperantobond of rechtstreeks bij de uitgever, Eldonejo Espero.

Waarom een papieren versie?

Toen ik in 2007 begon met het Komputeko-project, was mijn eerste doelstelling om een website te maken, niet een boek. Tegen de verwachting in vroegen meer en meer mensen me echter om toch een boek te maken.

Het eerste idee was om een boekje af te drukken om het proeflezen te vergemakkelijken. Paul Peeraerts en Lode Van de Velde hebben zo de eerste versies nagelezen.

Peter Baláž van [email protected] contacteerde me om samen te werken rond een professionele uitgave van Komputeko. Ik twijfelde een beetje of het wel de moeite zou zijn om 500 exemplaren te laten drukken, maar werd overtuigd door de volgende argumenten:

  • veel esperantisten raadplegen nog altijd veel liever een boek dan een website; ze kopen vooral graag woordenboeken
  • Kiki Tytgat zei me: "met een vertaling van Shakespeare zal je vaklui niet overtuigen dat Esperanto een moderne, werkende taal is. Met jouw Komputeko-boekjes lukt dat misschien wel."
  • alleen papieren uitgaven bewaart men in bibliotheken. Daarom is het heel belangrijk om ze ook uit te geven.
  • door boeken te kopen, hebben esperantisten de mogelijkheid om de werking van [email protected] financieel te steunen.
  • er waren al snel 250 voorbestellingen, er was dus duidelijk een markt voor.